GrafikiWeb

Obecnie trwają prace nad naszym najnowszym produktem – Kreatorem grafików w wersji Web. Do najważniejszych cech mają należeć:

 • ścisła, zautomatyzowana integracja z systemami ERP (Enova, Comarch Optima)
 • wysoka ergonomia wprowadzania danych,
 • łatwość konfiguracji i wdrożenia – jedna instancja aplikacji dostępna dla wszystkich za pomocą przeglądarki,
 • możliwość udostępnienia pracownikom informacji odnośnie ich grafika i ewidencji,
 • zarządzanie uprawnieniami poszczególnych operatorów,
 • rozbudowane mechanizmy raportowania,
 • walidacja zgodności wprowadzanych danych z kodeksem pracy w czasie rzeczywistym,
 • definiowanie własnych algorytmów poprawności danych,
 • grupowanie pracowników w struktury, wydziały, brygady,
 • definiowanie lokacji oraz walidacja obciążeń przy uwzględnieniu zdolności pracowników mogących pracować na danym stanowisku,
 • obsługa stref pracy,
 • wprowadzanie danych akordowych,
 • możliwość definiowania kalendarzy pracowników oraz lokacji,
 • wypełnianie seriami,
Program/Umiejętności:  Comarch ERP Optima, Enova
GrafikiWeb - Computer Center