CC Migrator Produktów XL-Excel

Batch Product Changer jest to narzędzie do systemu Comarch ERP XL, które służy do seryjnej zmiany wag (netto/brutto) i cen na towarze (wszystkie definicje cen z ERP XL). Pozwala na wybranie grupy towarowej, wyfiltrowanie towarów po kodzie i zapisanie do arkusza Excel. Po zmodyfikowaniu danych taki arkusz można zaczytać do programu, który następnie wykryje zmiany i zaktualizuje towary w bazie w Comarch ERP XL.

Przykład zastosowania:

Aplikacja została napisana dla firmy zajmującej się produkcją mechanizmów do foteli i sof.

Korzyści:

  • Możliwość wyeksportowania danych o towarach z wybranej grupy towarowej (kod, nazwa, wagi – netto i brutto, kod PCN, ceny – wszystkie definicje)
  • Możliwość zaczytania uprzednio wyeksportowanego pliku excel po zmianach (wagi – netto i brutto, kod PCN, ceny – wszystkie definicje
Program/Umiejętności:  Comarch ERP XL
CC Migrator Produktów XL-Excel - Computer Center