Kalkulator kosztu wytworzenia produktu

Oprogramowanie umożliwia obliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktu na podstawie receptur z Optimy oraz wprowadzonych w oprogramowaniu czasów pracy, czasów operacji i produktów. Koszty pracy produkcji i inne (np. amortyzacja maszyn) pobierane są z modułu księgowości z Optimy.

Przykład zastosowania:

Aplikacja została napisana dla firmy produkującej garnitury.

Korzyści, możliwości:

Wprowadzenie grafików pracy pracowników
Import grafików pracy z pliku Excel
Wprowadzenie kategorii operacji (wraz z czasami), produktów z przypisanymi operacjami
Zaczytanie operacji oraz produktów z pliku Excel
Wprowadzenie kosztów dodatkowych branych pod uwagę w danym miesiącu
Wprowadzenie przeliczników czasów pojedynczych i produkcyjnych (dodatkowy czas przezbrojenia)
Ustawienie okresu kalkulacji
Obliczenie sumy kosztów księgowych (wybrane kategorie kosztów z księgowości)
Obliczenie kosztu minuty pracy produkcji
Wyświetlenie listy towarów i receptur z Optimy, listy produktów i operacji z bazy Kalkulatora z możliwością wybrania dowolnej konfiguracji produktu
Kalkulację kosztu surowców na podstawie ceny zakupu, wszystkich operacji na produkcie
Kalkulację łącznego kosztu wytworzenia produktu, z uwzględnieniem zadanej marży oraz podatku.

Program/Umiejętności:  Comarch ERP Optima
Kalkulator kosztu wytworzenia produktu - Computer Center