Migrator zamówień i kart towarowych

Program umożliwia na podstawie plików wsadowych EXCEL tworzenie w ERP XL:

  • dokumentów zamówień sprzedaży (ZS)

Użytkownik bezpośrednio wskazuje położenie danych, czyli kolumny i zakres wierszy w arkuszach EXCEL, zawierające wartości do migracji. Dodatkowo w przy migracji towarów zastosowano mechanizm słownika pozwalający na podstawie kodu towaru generować automatycznie nazwę towaru.

Przykład zastosowania:

Aplikacja została napisana dla firmy zajmującej się produkcją mechanizmów do foteli i sof.

Korzyści:

  • Usprawnienie procesu zamówień poprzez automatyczną migrację danych z plików EXCEL
  • Elastyczność w obsłudze arkuszu
  • Uniknięcie błędów użytkownika podczas dodawania zleceń oraz kart towarowych
  • Możliwość zastosowania słownika nazw do generowania nazwy towaru na podstawie kodu towaru
Program/Umiejętności:  Comarch ERP XL
Migrator zamówień i kart towarowych - Computer Center