Obieg dokumentów z CRM

Aplikacja ma za zadanie usprawnić ewidencję poczty przychodzącej i wychodzącej, terminową realizację umów i kontraktów. Współpracuje z rdzennym terminarzem w Comarch XL CRM.

Przykład zastosowania:

Aplikacja została stworzona na potrzeby firmy produkcyjnej z kadrą liczącą ponad 150 pracowników.

Korzyści:

  • Elektroniczna ewidencja poczty
  • Elektroniczna archiwizacja dokumentów
  • Kontrola stanu realizacji umowy, przetargu
  • Przypominanie o zbliżających się płatnościach tytułem umowy, kontraktu czy leasingu
  • Ewidencja rozpoczętych i zakończonych zadań w terminarzu Comarch XL CRM
Program/Umiejętności:  Comarch ERP XL
Obieg dokumentów z CRM - Computer Center