Szybki kontakt

Computer Center Marek Domagała
ul. 1 Maja 40C
42-217 Częstochowa
Godziny otwarcia: 8:15-16:15

Zobacz dojazd w Google Maps

kontakt@center.pl
(+48) 34 365 51 32

Wydruki

Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Enova
Rozwiązanie Typ Do programu Funkcjonalność
Brak faktury za dany miesiąc (47) filtr OPTIMA Filtr dla programu Comarch Optima pozwalający pokazać tych kontrahentów dla których nie wystawiono faktury sprzedaży za dany miesiąc. Filtr może mieć zastosowanie gdy wystawiamy ręcznie faktury raz w miesiącu dla danego kontrahenta np. wynikającej z umowy. Filtr często wykorzystywany przez biura rachunkowe.
Dokumenty handlowo-magazynowe operatora (43) filtr OPTIMA Filtr dla programu Comarch Optima pozwalający pokazać w zależności od miejsca podłączenia dokumenty magazynowe lub handlowe wystawione przez danego operatora. Filtr podpinany jest z list dokumentów magazynowych lub handlowych.
FV w walucie dla kontrahentów z Polski (42) filtr OPTIMA Filtr dla programu Comarch Optima pozwalający na wyświetleniu faktur sprzedaży w walucie (EUR,USD) dla kontrahentów z Polski. Filtr podpinany z poziomu listy faktur sprzedaży.
Kobiet powyżej 55 lat – Mężczyźni powyżej 60 lat (44) filtr OPTIMA Filtr dla programu Comarch Optima pozwalający pokazać jedynie te osoby które są:
a) kobietami i mają skończone 55 lat
b) mężczyznami i mają skończone 60 lat.
Pracownicy należący tylko do danej kategorii (45) filtr OPTIMA Filtr dla programu Comarch Optima pozwalający pokazać jedynie tych pracowników którzy należą do danej kategorii. Kategorię wybieramy z listy rozwijanej. Filtr może mieć zastosowanie w firmach gdzie wydziały określana są przez kategorię.
Prelminarz płatności pracowników z podanego wydziału (46) filtr OPTIMA Filtr dla programu Comarch Optima pozwalający pokazać płatności związane z pracownikami należącymi do danego wydziału. Wybranie wydziału odbywa się z listy rozwiajnej.
Różnice kursowe dla kontrahenta z Polski (41) filtr OPTIMA Filtr dla programu Comarch Optima pozwalający pokazać jedynie różnice kursowe dla kontrahentów z Polski.
Rozliczenie kosztów zakupu dla konkretnego akwizytora kontrahenta” wydruk XL Rozliczenie kosztów zakupu dla konkretnego akwizytora kontrahenta, grupowanie wg kontrahenta i zawężone do okresu
FV_tekstowy (48) wydruk XL Wydruk tekstowy Faktury sprzedaży pokazujący dodatkowo cechę towaru np. może to być seria.
fv_nr_katalogowy(25) wydruk ENOVA Wydruk faktury sprzedaży posiadającą dodatkową kolumnę kod katalogowy.
oferta do odbiorcy ze zdjęciami produktów(51) wydruk ENOVA Wydruk oferta do odbiorcy posiada dodatkową kolumnę ze zdjęciem produktu.
przyjęcie zewnęrzne(5) wydruk ENOVA W wydruku dołożone pola takie jak umowa, nr zamówienie, nr faktury obcej, kod kontrahenta, tabelka z możliwością umieszczenia podpisu.
wydanie wenętrzne(6) wydruk ENOVA W wydruku dołożone pola takie jak symbol kosztów, osoba odbierająca, tabelka z możliwością umieszczenia podpisu.
zamówienie_stan_minimalny(26) wydruk ENOVA Wydruk Zamówienie u dostawcy posiada dodatkową kolumnę stan minimalny (kolumna obliczana za pomocą workers`a)
DyspozycjaWypłaty(30) wydruk ENOVA Na dokumencie drukowane są takie pola jak termin zapłaty, nr faktury, kwota w PLN i słownie.
lista plac pelna – filtr(3) wydruk ENOVA Do wydruku dodany jest parametr Filtr oraz lista płac.
lista pożyczek (31) wydruk ENOVA Wydruk pozwala na wybranie miesiąca i rodzaju spłaty pożyczki za pomocą listy roziwjanej.
pozyczki – lista (32) wydruk ENOVA Modyfikacja wydruku lista pożyczek. Podział na rodzaj rat. W zależności czy rata jest spłacana przelewem – uzupełniana jest wówczas kolumna rata pożyczki przelew lub przez kasę – uzupełniana jest wówczas kolumna rata pożyczki kasa .
pracownicy – lista obecnosci – podpisy(27) wydruk ENOVA Wydruk podpina sie z poziomu Kadry i płace/Kadry/Pracownicy – Ewidencja czasu pracy – Lista obecności podpisy
wsólna lista płac dodatków(24) wydruk ENOVA Wydruk pozwala na wybór dodatku z listy rozwijanej. Na wydruku przedstawione są takie dane jak imie i nazwisko pracownika razem z zsumowanym, wybranym elementem wypłaty (za podany okres)
wypłaty_gotówkowe_razem(28) wydruk ENOVA Wydruk pozwala na prezentację danych związanych z wypłatami gotówkowymi. Na wydruku oprócz informacji o numerze listy płac jest również drukowane jej ID listy.Na wydruku znajdują się również takie informację jak:Nazwisko i Imię, Pesel, numer listy płac, kwota,razem do zapłaty i miejsce na podpis.
zaswiadczenie o zarobkach(4) wydruk ENOVA Wydruk pozwala na dodatkowe wyświetlenie miesiąca, wynagrodzenie netto, brutto z tego miesiąca, a później oblicznieia średniego wynagrodzenia. Uwzględniane w wypłatach są dodatki nieopodatkowane i potrącenia nieopodatkowane.
Zestawienie ilości osób zatrudnionych (40) wydruk ENOVA Zestawienie zatrudnionych osób z podziałem na wydziały, kobiety/mężczyźni, stanowiska robotnicze/nierobotnicze. Stan przeliczony proporcjonalnie do czasu zatrudnienia w podanym przedziale.
Zestawienie nieobecności (33) wydruk ENOVA Dane zawarte w zestawieniu to: Imię nazwisko i kod pracownika, ilość dni chorobowego gdzie koszty ponosi pracodawca, wartość tego elementu,ilość dni chorobowego gdzie koszty ponosi ZUS, wartość tego elementu, ilość dni opieki, wartość tego elementu, ilość dni urlopu macierzyńskiego, wartość tego elementu, ilość dni świadczenia rehabilitacyjnego, wartość tego elementu, sumaryczna kolumna ilości dni nieobecności oraz sumaryczna kolumna wartości elementów.
Zestawienie PIT11(1) wydruk ENOVA Zestawienie pozwalna na wydrukowanie listy wszystkich lub zaznaczonych pracowników. Kolumny drukowane to Imię i nazwisko pracownika, przychód, koszty, dochód, podatek, składki społeczne, Zdrowotne Odliczone.
Zestawienie posiada sumowanie wyżej wymieninych kolumn.
Zestawienie PIT40(2) wydruk ENOVA Zestawienie pozwalna na wydrukowanie listy wszystkich lub zaznaczonych pracowników. Kolumny drukowane to Imię i nazwisko pracownika, przychód, koszty, dochód, podatek, składki społeczne, Zdrowotne Odliczone. Zestawienie posiada sumowanie wyżej wymieninych kolumn.
zestawienie_talonów(29) wydruk ENOVA Wyliczarka talonów. Wydruk pozwala na wybranie dodaktu (np. premii) z listy rozwijanej na podstawie, którego nasza wiliczarka talonów pozwala na podzielenie odpowiednio kwoty na stosowną ilość talonów biorąc pod uwagę nominały. Dodatkowo wydruk posiada tabelkę podsumowującą sumaryczną ilość talonów o odpowiednich nomianłach.
RO na MM (39) funkcja_dod OPTIMA Funkcja dodatkowa pozwalająca na przekształcenie RO do MM. Tym samym tworzymy swój obieg dokumentów.
Faktury sprzedaży względem odbiorcy a nie nabywcy (49) makro OPTIMA Pozwala na przedstawienie faktur sprzedaży po wybranym kodzie Odbiorcy, a nie Nabywcy. Makro pozwala określić nazwę bazy danych,kodu odbiorcy oraz zakres dat.
analiza zasobów w przedziałach czasowych (14) wydruk OPTIMA Analiza pozwala na kontrolę magazynu pod kątem zalegających towarów. Dane przedstawione są w przedziałach czasowych 30-60 dni, 60-90 dni, 90-360 dni, powyżej 360 dni
Faktura_sprzedaży (35) wydruk OPTIMA W przypadku gdy faktura sprzedaży jest wystawiona od brutto pojawia się dodatkowa kolumna z ceną netto. W przypadku gdy Faktura sprzedaży jest wystawiona od netto dodatkowa kolumna cena netto jest ukryta.
fakturaRabatprocentowy(10) wydruk OPTIMA Wydruk posiada dodatkową kolumnę – rabat procentowy.
fv_bdc_jedynie_kopia(11) wydruk OPTIMA Wydruk dedykowany dal firm, które potrzebują drukowania samej kopii faktury bez jej orginału. Wydruk podpinany z poziomu formularza faktury sprzedaży.
fv_kod_rabat_tekstowa (16) wydruk OPTIMA Dodatkowo drukuje się kod i rabat dla faktury sprzedaży (wydruk tekstowy).
fv_kod_suma_ilośći (22) wydruk OPTIMA Wydruk faktury sprzedaży dający omżliwość wydrukwania kodu towaru jak również pozwalający na podsumowanie ilości towarów na dokumencie.
fv_kod_tekstowa(17) wydruk OPTIMA Dodatkowo drukuje się kod towaru dla faktury sprzedaży (wydruk tekstowy).
fv_kod_towaru(16).txt wydruk OPTIMA Wydruk zawiera dodatkową kolumnę z kodem towaru.
fv_powiekszone_konto_bankowe(34) wydruk OPTIMA Wydruk Faktury sprzedaży posiadający powiększony numer konta bankowego.
fv_ue_duzo_kolumn (po set location)(21) wydruk OPTIMA Wydruk faktury sprzedaży zawierający szereg kolumn: Kod towaru, nazwę towaru, Pkwiu, ilość, jm, cenę netto bez rabatu, rabat procentowy, cenę brutto po rabacie, wartość netto, podatek vat procentowy jak i wartościowy, wartość brutto.
lista_dokumentów_wraz z pozycjami(23) wydruk OPTIMA Wydruk pozwala na przedstawienie listy dokumentów zarówno handlowych np. Faktur sprzedaży jak i dokumentów magazynowych np. RW,PW, WZ.
pw(9) wydruk OPTIMA Wydruk w postaci listy. Wydruk zawiera skróconą informację dotyczącą przyjętego towaru. Kolumny wyświetlane to nazwa towaru, ilość, wartość.
pz_cena_sprzedaży_tekst(19) wydruk OPTIMA Wydruk przyjęcia zewnętrznego (tekstowy) zawierający dodatkowo kod towau jak również cenę brutto sprzedaży (hurtowa 1)
wartość magazynów lista (15) wydruk OPTIMA Wydruk pozwala na przedstawienie listy magazynw wraz z ich wartością na dany dzień
wz_cena_jednostkowa_brutto(18) wydruk OPTIMA Wydruk Wydania zewnętrznego tekstowy zawierający takie kolumny jak Lp, nazwa towaru, ilość, jm, cena jednostkowa brutto.
Wz_tabelka (36) wydruk OPTIMA Wydruk wydania zewnętrzengo dedykowany dla firm, które wykorzystują palety do transportu. Wydruk posiada dodatkową tabelkę pozwalającą na wpisanie ilości określonego rodzaju palet, posiada rónież miejsca do podpisu przez przewoźnika, klienta.
Oferta wariantowa wydruk XL Wydruk oferty z wariantami cen – wykorzystanie mechanizmu zebrania kilku ofert jednego kontrahenta w jedną ofertę prezentującą zbiorcze zestawienie wariantów cenowych (np. podczas uzależnienia ceny od ilości zamawianego towaru)
Dokument transportowy CMR wydruk XL Wydruk dokumentu transportowego CMR, tworzony do WZ
FV z ewidencji dokumentów wydruk ENOVA Wydruk faktury z poziomu ewidencji dokumentów
WZ ze szczegółami transportu wydruk ENOVA Wydruk dokumentu WZ z dodatkowymi informacjami o kierowcy i numerze rejestracyjnym pojazdu
Computer Center | Wydruki