Szybki kontakt

Computer Center Marek Domagała
ul. 1 Maja 40C
42-217 Częstochowa
Godziny otwarcia: 8:15-16:15

Zobacz dojazd w Google Maps

kontakt@center.pl
(+48) 34 365 51 32

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Aplikacja ma za zadanie usprawnić działania pracowników przyjmujących zlecenia produkcyjne. Aplikacja napisana w technologii web’owej, przystosowana do współpracy z panelami produkcyjnymi. Moduł umożliwia pracę w dwóch trybach:

  1. Interfejs pracownika
  2. Interfejs kierownika

Interfejs pracownika
Aplikacja działająca w trybie pracownika ukazuje użytkownikowi listę zleceń do zrealizowania. Wszystkie te dokumenty spływają bezpośrednio z bazy systemu Comarch XL, dlatego są widoczne na panelu natychmiast po wprowadzeniu danych. Lista może być sortowana według określonych kryteriów, takich jak data wprowadzenia dokumentu czy oznaczenie przez kierownika zlecenia jako pilne.
Każdy pracownik działa na swoim koncie, do którego może się zalogować poprzez zeskanowanie swojego identyfikatora, bądź wprowadzenie loginu i hasła. Działając na swoim koncie, pracownik widzi tylko przypisane jemu dokumenty.

Pracownik jest uprawniony do wywołania wydruku danego zlecenia. Parametrycznie można ograniczyć możliwość wydruku do kilku dokumentów będących pierwszymi w kolejności realizacji. Oprócz typowych wydruków moduł będzie też mógł generować odpowiednio przygotowane etykiety dla produkowanych towarów. Wykonane zlecenie może zatwierdzić tylko pracownik o odpowiednich uprawnieniach.

Interfejs kierownika
Aplikacja w trybie kierownika rozszerzona jest o możliwości zarządzania wszystkimi zleceniami:
Kierownik jest również uprawniony do nadania priorytetu na danego kontrahenta, przedkładając wszystkie jego zlecenia jako pierwsze w kolejności.

Przykład zastosowania:

Aplikacja została stworzona na potrzeby firmy produkującej wózki dziecięce.

Korzyści:

  • nadzór nad zleceniami produkcyjnymi
  • zarządzanie kolejnością zleceń,
  • nadawanie priorytetów,
  • przypisywanie zleceń do pracowników,
  • informacje zwrotne do systemu o zatwierdzanie dokumentów
  • optymalizacja procesu produkcji
Program/Umiejętności:  Comarch ERP XL
Computer Center | Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi