dotacje

All the posts published.

Dotacje UE w opolskim- sfinansuj inwestycję IT Na wrzesień 2019 planowane jest rozpoczęcie przyjmowania wniosków (dotacje UE) w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach  w województwie opolskim – jest to regionalny program operacyjny przeznaczony dla tego regionu. Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z  dotacji unijnej, która w znacznej części może sfinansować zakup i wdrożenie wybranej technologii informatycznej. Znamy już szczegóły programu – terminy, …

Czytaj dalej →

Czy to ostatnia szansa na skorzystanie z dotacji unijnych? W poprzednich edycjach  konkursów unijnych dotację pozyskało  kilkudziesięciu naszych klientów, a obecnie jesteśmy w trakcie zamykania listy chętnych do kolejnej edycji. Działanie dotacyjne w ramach działania 3.3 (odnośnie systemów informatycznych), które rusza w najbliższym czasie jest unikalne w skali kraju (skierowane tylko na woj. śląskie), w związku z tym cieszy  się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozwojem …

Czytaj dalej →
dotacje - Computer Center