Szybki kontakt

Computer Center Marek Domagała
ul. 1 Maja 40C
42-217 Częstochowa
Godziny otwarcia: 8:15-16:15

Zobacz dojazd w Google Maps

kontakt@center.pl
(+48) 34 365 51 32

CC ERP Web

 NOWOŚĆ!  Autorskie rozwiązanie Computer Center
wspierające korzystanie z Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL!

CC ERP Web w praktyce!

Przenieś zarządzanie swoją firmą na wyższy poziom!
CC ERP Web stworzono za pomocą najnowszych webowych technologii,
a z aplikacji można korzystać na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu (smartfon, tablet, PC).

Moduły CC ERP Web

CC Produkcja

CC Magazynier Web

CC Ofertowanie

CC RCP

oraz CC Serwis i CC TeamWork.

CC ERP Web to wygodna rozbudowa systemu ERP. Cała aplikacja składa się z wielu modułów, które do tej pory były traktowane jako osobne aplikacje.
Ujednolicenie technologiczne i połączenie w jeden produkt pozwala znacznie obniżyć koszty wejścia dla naszych klientów.

CC Produkcja

CC Produkcja to aplikacja wspomagająca procesy produkcyjne w twojej firmie. Dla użytkowników Comarch ERP XL aplikacja CC Produkcja jest prostszą i wydajniejszą alternatywą dla Produkcji znanej z Comarch ERP XL. Dla użytkowników Comarch ERP Optima jest to jedyna ścieżka do przeprowadzenia procesów produkcyjnych w swoim ERP bez przechodzenia na system Comarch ERP XL.

Dzięki aplikacji możliwe jest tworzenie w naszym systemie technologii produkcyjnej, na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasobów, gniazd, operacji i innych typów słownikowych. Kolejno na podstawie utworzonych technologii jest możliwość wygenerowania zlecenia produkcyjnego oraz jego realizacji. Cały proces przebiega zgodnie ze zdefiniowaną, szczegółową ewidencją czynności, zużycia materiałów, rejestracji czasu pracy maszyn i pracowników, a także innych przydatnych informacji.

Funkcjonalność CC Produkcja

 • Generowanie zużycia surowców (RW) w ERP.
 • Generowanie przyjęć wyrobów gotowych (PW) w ERP.
 • Wyliczenie kosztu rzeczywistego dla produktów.
 • Prosty, intuicyjny i przejrzysty interfejs.
 • Dostęp do aplikacji z różnych urządzeń (np. tablet, smartphone, laptop itp.) przez wielu użytkowników w tym samym czasie.
 • Zaawansowana administracja aplikacją, tj. użytkownicy, role, uprawnienia do każdego elementu na stronie.

 • Łatwa konfiguracja nowych technologii wraz z zasobami niezwiązanymi z ERP.
 • Duże możliwości modyfikacji technologii.
 • Realizacja zlecenia etapami lub całościowa.
 • Możliwość tworzenia zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z zamówienia.
 • Porównania: planowany – rzeczywisty dla kosztów i dat rozpoczęcia/zakończenia zlecenia.
 • Ewidencja wykonywanych operacji przez pracowników.

CC Magazynier Web

CC Magazynier Web to odświeżona wersja naszej aplikacji CC Mobilny Magazynier, której głównym zadaniem jest wsparcie procesów odbywających się na magazynie.

Logika została przeniesiona z tamtej aplikacji, która skutecznie zaspokajała potrzeby klientów. Różni się technologia wykonana. Moduł ten, tak jak cała aplikacja CC ERP Web jest napisany w technologii webowej i z aplikacji można korzystać z dowolnego miejsca na świecie.

W tym module kluczową kwestią jest jednak skaner kodów EAN/QR. Dotychczas konieczne było kupno kosztownych kolektorów dla każdego z magazynierów. Dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu, można skorzystać z aparatu w urządzeniu mobilnym (tablet/smartfon) i skanować kody EAN/QR bez konieczności kupna drogiego, specjalistycznego sprzętu.

Funkcjonalność CC Magazynier Web
Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach. Standard i Premium. Wersja standard zapewnia pełną integracje z Comarch ERP Optima i w dużym uproszczeniu, ma za zadanie udostępnić użytkownikowi funkcje Optimy z zakresu magazynowego na urządzeniu mobilnym. Czyli np. z telefonu możemy tworzyć, edytować, zamykać i przekształcać dokumenty w Comarch ERP Optima. Tyczy się to przyjęć, wydań, przesunięć oraz inwentaryzacji. Wszystko w czasie rzeczywistym, bez opóźnień i synchronizacji. Tworzymy dokumenty w CC ERP Web, pojawiają się od razu w Comarch ERP Optima. Ktoś w biurze dodał nowy dokument w Optimie, który ma się pojawić w naszej aplikacji w magazynie – pojawia on się od razu. Dodatkowo zapewniamy maksymalne wsparcia dla operatora w tych procesach. Czyli operator powinien jak najmniejszą ilością kliknięć był w stanie wprowadzić jak największą ilość danych w jak najkrótszym czasie.

W wersji Premium dodajemy nowe możliwości, które są niemożliwe lub trudne do zrobienia za pomocą samej Optimy, jak np. implementacja lokalizacji towarów na magazynie klienta (czyli rozszerzenie Optimy o WMS-a), integracja z partiami i cechami dostaw w Optimie, częściowa inwentaryzacja (z opcją zapisu i przeprowadzania przez kilku operatorów aplikacji), dokumenty wewnętrzne (RW, PW oraz Remanent, który jest szybką inwentaryzacją bez blokowania towarów) oraz wiele ułatwień ergonomicznych i dodatków. Jesteśmy również otwarci na rozwój aplikacji, o specyficzne potrzeby naszych klientów. Szczególnie polecana jest opcja lokalizacji, która nie tylko przechowuje informacje o położeniu towarów, ale także podpowiada, który konkretny towar wydać w tej chwili, na przykład na podstawie kończącej się daty ważności.

CC Ofertowanie

CC Ofertowanie to jeden z modułów naszej flagowej aplikacji CC ERP Web.

Moduł ten, jak sama nazwa wskazuje odpowiada za proces ofertowania. Aplikacja posiada dwie kluczowe cechy. Pierwsza to wersjonowanie i historyczność ofert poprzez statusy, dzięki czemu w systemie nie zostają tylko zaakceptowane oferty, ale także pełna historia negocjacji wraz ze wszystkimi danymi. Druga cecha to mikro konfigurator wydruków.

Wybraliśmy elastyczne podejście i wynikowa oferta nie jest sztywna, tylko operator może sobie ją sam skonfigurować. To operator decyduje o formie prezentacji danych. Czy to będzie tabelka czy rysunek, czy jeszcze inny format. Dzięki takiemu podejściu ofertowanie jest tylko jednym z przykładów do którego można tego modułu użyć.

Funkcjonalność CC Ofertowanie
W aplikacji preferowane jest podejście słownikowe. Czyli po wdrożeniu operator wprowadza najczęściej powtarzające się dane, jak np. wysokość, waga produktu. Dzięki temu, potem gdy zbiera informacje od klienta co do przedmiotu oferty, nie musi wszystkiego przepisywać, tylko wybiera wartości słownikowe, które mają się znaleźć na ofercie i wpisuje tylko wartości zmienne, np. 60cm, 15kg. W aplikacji można tworzyć wzorcowe szablony, z których potem można jednym kliknięciem stworzyć nową instancje oferty. Oferty są podzielone na statusy (np. zapytanie, odrzucone, zaakceptowane). A także na oferty personalne (stworzone przez zalogowanego użytkownika) oraz na wszystkie oferty, gdyby była potrzeba przejęcia oferty od innego użytkownika systemu (np. w czasie urlopu).

Moduł ten świetnie się łączy z resztami modułów CC ERP Web. Np. zaakceptowana przez klienta oferta może trafić do modułu produkcyjnego do wyprodukowania lub do modułu magazynowego do wydania do klienta. Całość procesu jest historycznie powiązana. Moduł jest zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima. Np. lista kontrahentów i produktów jest pobierana z bazy Optimowej, a w wyniku akceptacji oferty przez klienta, tworzy się w systemie Comarch ERP Optima dokument RO.

Główne zalety modułu CC Ofertowanie:

 • Elastyczność i zapamiętywanie danych. Operator sam konfiguruje to co powinno się znaleźć w danej ofercie. Jeśli wzór jest podobny do już istniejącego może skorzystać z szablonu.
 • Historia informacji. Dzięki przechowywaniu każdej wersji oferty, mamy pełną historię negocjacji z klientem i potwierdzenie na piśmie, że klient zgodził się na pewne warunki.
 • Łatwy dostęp. Szybko można znaleźć ofertę i sprawdzić jej status.
 • Kompatybilność z całym procesem. Można łatwo np. po zaakceptowaniu oferty stworzyć RO i od razu zaplanować produkcję zamówionego produktu. Cały czas jest przechowywana historia procesu. Po przejściu całego procesu produkcyjnego i zafakturowaniu widać cały czas dokument pierwotny czyli ofertę z naszego modułu CC Ofertowanie.
 • Ofertowanie niezależne dla danego użytkownika. Każda oferta jest przypisana do konkretnej osoby obsługującej. Jednak jeśli ktoś jest na urlopie można procesować ofertę za kolegę/koleżankę.
 • Indywidualnie i dynamicznie. Każdy sam wrzuca np. swoje logo, adres, dzięki czemu panuje nad całą aplikacją. Nie jest to sztywny wydruk, wszystkie dane są przypisane dynamicznie.

CC RCP

CC RCP (Rejestrowanie Czasu Pracy) to moduł odpowiedzialny za rejestrowanie czynności wykonywanych przez pracowników w firmie.

Możliwe jest rejestrowanie tak naprawdę wszystkiego. Wejście/wyjście do pracy/z pracy. Start pracy nad zleceniem, stop/pauza pracy nad zleceniem. Start pracy przy maszynie, stop/pauza pracy przy maszynie. Oraz inne na życzenie. W wyniku rejestrowania powstają rozbudowane raporty analityczne.

Funkcjonalność CC RCP
Możliwe akcje pracowników:

 • Odbicie pracownika i bramki przy wejściu do pracy. Informacja dla systemu: start pracy pracownika X.
 • Odbicie pracownika i bramki przy wyjściu z pracy (to samo co wyżej). Informacja dla systemu: stop pracy pracownika X.
 • Dodatkowo każdy pracownik będzie miał wpisany numer zmiany (1 lub 2). 1 to od 8 do 14, 2 to od 13 do 19. Jeśli system wyliczy, że dany pracownik już nie pracuje to automatycznie mu zapisze stop pracy (jeśli pracownik zapomniał). Będzie informacja w systemie czy wpis wynika z manualnego odbicia czy z automatycznego działania programu. Jeśli system zamyka czas pracy pracownikowi to też zamyka ostatnią wykonywaną przez niego pracę na danej maszynie.
 • Odbicie Magazyniera X i zlecenia Y. Informacja dla systemu: Zlecenie Y gotowe do produkcji.
 • Odbicie Magazyniera X i zlecenia Y(to samo co powyżej). Informacja dla systemu: Zlecenie Y zrealizowane.
 • Odbicie operatora produkcyjnego Z i zlecenia Y. Informacja dla systemu: start pracy nad zleceniem Y oraz start efektywnej pracy pracownika Z.
 • Odbicie operatora produkcyjnego Z i zlecenia Y (to samo co powyżej). Informacja dla systemu: stop pracy nad zleceniem Y oraz stop efektywnej pracy pracownika Z.
 • Odbicie operatora produkcyjnego Z i maszyny W. Informacja dla systemu: start pracy na maszynie W.
 • Odbicie operatora produkcyjnego Z i maszyny W(to samo co powyżej). Informacja dla systemu: stop pracy na maszynie W.
 • Ponadto gdyby pracownik produkcyjny Z zapomniał kliknąć stop na danej maszynie. To automatycznie zrobi to system w momencie kliknięcia start na maszynie innej przez tego pracownika, gdyż nie można robić 2 czynności jednocześnie.

Możliwe modyfikacji tych czynności na potrzeby innego wdrożenia.

Możliwości admina:

 • Tworzenie użytkowników
 • Opisywanie użytkowników (stanowisko, nazwisko, numer zmiany)
 • Generowanie raportów do Excel za pomocą wybranego filtra (pracownik, maszyna, zakres czasowy)
 • Przegląd wygenerowanych raportów Excel z dysku.
 • Ustawianie komunikatów cyklicznych dla wszystkich. Np. o 13:55 komunikat dla 1 zmiany by pamiętała o zamknięciu zleceń (jeśli potrzebne dodamy w wersji 1.1. Póki co w zamian daliśmy gratis export raportów do pdf i csv)

CC Serwis

CC Serwis to moduł usprawniający prace serwisanta w terenie.

Operator ma dostęp do danych z CC ERP Optima i z naszych zleceń serwisowych w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu. W prosty sposób zarządza statusem naprawy i opisem oraz ma rozplanowany grafik prac serwisowych. Do wszystkiego ma wgląd przełożony.

Funkcjonalność CC Serwis

 • Aplikacja do zarządzania zleceniami serwisowymi.
 • Administrator wprowadza dane o pracownikach i zleceniach serwisowych. Dane kontrahentów (klientów) pobierane są z Optimy.
 • Kierownik/administrator wprowadza serwisantom do grafiku harmonogram zleceń.
 • Serwisant widzi swój grafik, wie gdzie ma kiedy jechać.
 • Zmiana statusów zleceń przez serwisanta: w planie, w drodze do klienta, rozpoczęta naprawa, zakończona naprawa, itd.
 • Kierownik/administrator ma wgląd do statusu zleceń.
 • Po zakończeniu wysłany zostanie mail do klienta.
 • Będzie możliwa do wydrukowania lub do załączenia drogą mailową karta serwisowa z oceną serwisanta i z protokołem.
 • Integracja z naszym autorskim CC RCP.
 • Administrator/kierownik widzi dane analityczne wynikające z klikania RCP (start stop). Czas wykonania zlecenia zlicza się sam. Pozostałe dane wprowadza administrator/serwisant (np. koszt).
 • Ponadto dla klientów zostanie udostępniony link do sprawdzenia statusu naprawy, gdyż niektóre naprawy nie będą u klienta tylko w serwisie (klient zostawia sprzęt do naprawy).
 • Integracja z CC ERP Optima przy pobieraniu towarów i kontrahentów. Przy pobieraniu surowców potrzebnych do naprawy możliwe tworzenie dokumenty RW/MM.

 Czegoś brakuje?  Masz specyficzne potrzeby? Dział programistyczny Computer Center
może rozbudować CC ERP Web o wymagane przez Ciebie funkcjonalności!
Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!

 PROSTE I SZYBKIE PLANOWANIE ZADAŃ W FIRMIE! 

Współpracująca z CC ERP Web aplikacja CC TeamWork jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie firm. Zadania są nieodłączną częścią codziennej pracy i stanowią spory problem w działalności większości firm. CC TeamWork wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością w aspekcie planowania zadań, ale co najważniejsze minimalizuje problemy wynikające z przeoczenia terminów.

Bezpłatna prezentacja

Bezpłatna prezentacja CC ERP Web
w twojej firmie lub siedzibie Computer Center!
Skontaktuj się z nami i umów!

Wersja demonstracyjna

Wersja demonstracyjna CC ERP Web
jest dostępna online. Aby uzyskać dane
do logowania skontaktuj się z nami.

Kontakt

Wdrożenie CC ERP Web – masz pytania lub chcesz umówić się na prezentację?
Potrzebna jest wycena aplikacji? Mamy przygotować dedykowane funkcjonalności
w swojej wersji systemu ERP? Skontaktuj się z nami!

Computer Center Częstochowa
ul. 1 Maja 40C
42-217 Częstochowa

kontakt@center.pl
+48 (34) 365-51-32
Godziny otwarcia: 8:15-16:15

Computer Center | CC ERP Web