Zdalna pomoc

Witamy w systemie logowania do sesji Zdalnej Pomocy Computer Center!

Konfiguracja, szkolenia (Comarch XL, Optima, Klasyka, Enova, IAI) - przez Internet
79 zł netto
Czas: pierwsze 30 minut
Konfiguracja, szkolenia (Comarch XL, Optima, Klasyka, Enova, IAI) - przez Internet
69 zł netto
Czas: każde kolejne 30 minut

Dedykowane prace specjalistyczne (zaawansowane filtry, schematy księgowe, wydruki, raporty itp.) – wycena indywidualna. W celu przygotowania wyceny prosimy o Kontakt. Jeśli dostęp dotyczy również danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone na czas wykonywania usługi dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego Zlecenia przestrzegając obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych; w szczególności ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

Czy akceptujesz powyższe warunki oraz cennik i wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury VAT za wykonaną usługę?

Zdalna pomoc - Computer Center