Szybki kontakt

Computer Center Marek Domagała
ul. 1 Maja 40C
42-217 Częstochowa
Godziny otwarcia: 8:15-16:15

Zobacz dojazd w Google Maps

kontakt@center.pl
(+48) 34 365 51 32

CC Projekty

Computer Center

Aplikacja do zarządzania projektami współpracująca z systemami Comarch TNA (rejestracja czasu pracy) i Comarch HRM(urlopy, delegacja). We współpracy z powyższymi systemami użytkownik dekretuje ile czasu poświęcił na dany projekt, dzięki czemu można później generować raporty i optymalniej projektować zarządzanie projektami.

Opis przykładowego wdrożenia

Responyswna aplikacja webowa (możliwa do przeglądu z urządzenia mobilnego) służąca do zarządzania projektami w połączeniu z systemami Comarch TNA i Comarch HRM. W aplikacji będzie system uprawnień i kont użytkowników rozróżniających pracowników od menedżerów. Pracownik będzie dekretował ile czasu w danym dniu przeznaczył na dany projekt. Menedżer/administrator aplikacji będzie miał dostęp do informacji wprowadzanych przez pracowników, będzie wprowadzał klientów, projekty i zadania w obrębie projektów, oraz będzie miał dostęp do narzędzi analitycznych do wymienionych części (w tym generowanie raportów pdf).

Funkcje i widoki

 • Panel menedżera -> Klienci:
  Na tym widoku będą widoczne dane w aplikacji dotyczące ilości godzin wykorzystanych na danego klienta z zawężeniem do wybranego okresu czasowego. Dane będzie można wyeksportować do PDF.
 • Panel menedżera -> Projekty:
  Na tym widoku będą widoczne dane w aplikacji dotyczące ilości godzin wykorzystanych na dany projekt z zawężeniem do wybranego okresu czasowego. Dane będzie można wyeksportować do PDF.
 • Panel menedżera -> Kategoria zadania:
  Na tym widoku będą widoczne dane w aplikacji dotyczące ilości godzin wykorzystanych na daną kategorie zadania z zawężeniem do wybranego okresu czasowego. Dane będzie można wyeksportować do PDF.
 • Panel menedżera -> Pracownicy:
  Na tym widoku będą widoczne dane w aplikacji dotyczące ilości godzin wykorzystanych przez danego pracownika z zawężeniem do wybranego okresu czasowego. Dane będzie można wyeksportować do PDF.
  Do uzgodnienia forma prezentacji w powyższych podpunktach. Np. Tabelka + jakieś wykresy.
 • Panel Admina -> Dodawanie klienta:
  Dodanie do bazy naszej aplikacji klienta. Ew. jak już jest taka baza to wskazanie bazy/tabeli do takiej bazy, wtedy będziemy pobierali dane automatycznie + opcja dodania do tej bazy klienta z poziomu naszej aplikacji.
  Na widoku będzie dostępna lista rekordów wraz z opcją modyfikacji, edycji, usuwania. Oraz opcja dodawania nowego rekordu.
 • Panel Admina -> Dodawanie klienta:
  Dodanie do bazy naszej aplikacji klienta. Ew. jak już jest taka baza to wskazanie bazy/tabeli do takiej bazy, wtedy będziemy pobierali dane automatycznie + opcja dodania do tej bazy klienta z poziomu naszej aplikacji.
  Na widoku będzie dostępna lista rekordów wraz z opcją modyfikacji, edycji, usuwania. Oraz opcja dodawania nowego rekordu.
 • Panel Admina -> Dodawanie projektu:
  Dodanie do bazy naszej aplikacji projektu. Ew. jak już jest taka baza to wskazanie bazy/tabeli do takiej bazy, wtedy będziemy pobierali dane automatycznie + opcja dodania do tej bazy projektu z poziomu naszej aplikacji.
  Na widoku będzie dostępna lista rekordów wraz z opcją modyfikacji, edycji, usuwania. Oraz opcja dodawania nowego rekordu.
 • Panel Admina -> Dodawanie kategorii zadania:
  Dodanie do bazy naszej aplikacji kategorii zadania. Ew. jak już jest taka baza to wskazanie bazy/tabeli do takiej bazy, wtedy będziemy pobierali dane automatycznie + opcja dodania do tej bazy kategorii zadania z poziomu naszej aplikacji.
  Na widoku będzie dostępna lista rekordów wraz z opcją modyfikacji, edycji, usuwania. Oraz opcja dodawania nowego rekordu.
 • Panel Admina -> Dodawanie pracownika:
  Dodanie do bazy naszej aplikacji pracownika. Ew. jak już jest taka baza to wskazanie bazy/tabeli do takiej bazy, wtedy będziemy pobierali dane automatycznie + opcja dodania do tej bazy pracownika z poziomu naszej aplikacji.
  Przy tworzeniu użytkownika administrator nadaje sam hasło nowemu użytkownikowi (pracownikowi) Nowy użytkownik po zalogowaniu będzie mógł sobie zmienić hasło, jeśli administrator nada mu takie uprawnienia.
  Po utworzeniu użytkownika administrator będzie mógł przyznać odpowiednie uprawnienia do aplikacji.
  Na widoku będzie dostępna lista rekordów wraz z opcją modyfikacji, edycji, usuwania. Oraz opcja dodawania nowego rekordu.
 • Moje dane:
  Widok, w którym użytkownik będzie mógł zmienić swoje dane jak mail, nazwisko, hasło itp.(jeśli będzie miał do tego przyznane uprawnienia).
 • Panel dekretacji:
  Podstawowy widok użytkownika(pracownika). Na tym widoku użytkownik będzie mógł przeglądać zadekretowane już przez siebie wpisy segregując po dacie, kliencie, projekcie oraz kategorii zadania. Będzie mógł również dodać nową dekretacje. Przy dodawaniu nowej dekretacji konieczne będzie podanie: daty, ilości godzin, klient, projekt, kategoria zadania, opis słowny. Jeśli wprowadzone dane będą niezgodne z regułami walidacji (np. próba dekretacji w czasie urlopu) wtedy aplikacji nie doda takiej dekretacji wyświetlając komunikat.

Jesteśmy otwarci na rozbudowę aplikacji. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Computer Center | CC Projekty